JJ

izobrazba in izkušnje


vizualne komunikacije


glasba


umetnostni dosežki


pridobljena znanja


osebni projekti


Kaligrafija Skice Črkovne vrste Grafiti


Te črkovne vrste sem izdelal v teku študija na akademiji, nekatere pa sem oblikoval v sklopu osebnih projektov. Vse črkovne družine so v formatu OpenType in vključujejo diakritična znamenja za italijanski, slovenski in nemški jezik. V shemah sem tu predstavil samo črke, ki so prisotne v vseh črkovnih družinah.


Aenima
leto 2007
+ posebne ligature
 
Aenima - poster Aenima - glyphs Aenima - construct Aenima - letterforms
Bobidi
leto 2008
 
Bobidi - poster Bobidi - glyphs Bobidi - construct Bobidi - letterforms
Boldoni
leto 2012
+ posebne ligature
 
Boldoni - poster Boldoni - glyphs Boldoni - construct Boldoni - letterforms
Crepaldi
leto 2008
+ swashes
 
Crepaldi - poster Crepaldi - glyphs Crepaldi - construct Crepaldi - letterforms
FracTour
leto 2008
+ swashes
 
FracTour - poster Fractour - glyphs FracTour - construct Fractour - letterforms
Grottesch
leto 2007
+ 6 različic
 
Grottesch - poster Grottesch - glyphs Grottesch - construct Grottesch - letterforms
Jotika
leto 2007
 
Jotika - poster Jotika - glyphs Jotika - construct Jotika - letterforms
Mazaccio
leto 2007
 
Mazaccio - poster Mazaccio - glyphs Mazaccio - construct Mazaccio - letterforms
Meshuggah
leto 2008
+ 3 različice
 
Meshuggah - poster Meshuggah - glyphs Meshuggah - construct Meshuggah - letterforms
Scriptesque
leto 2009
+ posebne ligature
 
Scriptesque - poster Scriptesque - glyphs Scriptesque - construct Scriptesque - letterforms
Stereo
leto 2007
+ 3 različice
 
Stereo - poster Stereo - glyphs Stereo - construct Stereo - letterforms