JJ

izobrazba in izkušnje


vizualne komunikacije


glasba


umetnostni dosežki


pridobljena znanja


osebni projektiComputers are to design as microwaves are to cooking.


[Milton Glaser]