JJ

izobrazba in izkušnje


vizualne komunikacije


glasba


umetnostni dosežki


pridobljena znanja


osebni projekti


Curriculum Bands

Writing about music is like dancing about architecture.


[Martin Mull]