JJ

izobrazba in izkušnje


vizualne komunikacije


glasba


umetnostni dosežki


pridobljena znanja


osebni projekti


1+1 > 2. V dvojezičnem slovensko-italijanskem okolju delam na področju vizualnih komunikacij. Navdušujejo me nova spoznanja in njihovo vključevanje v kreativni proces*.*

Vabim vas, da jih odkrijete. Med zadnjimi izdelki je tudi ta spletna stran (izdelava grafične podobe in programskega ogrodja). Dobrodošli, želim vam prijetno brskanje.