JJ

izobrazba in izkušnje


vizualne komunikacije


glasba


umetnostni dosežki


pridobljena znanja


osebni projekti


delal sem za  
➝ |   Od leta 2009 trenutno delam kot grafični oblikovalec pri oglaševalski agenciji Studio Mark
2016   Postal sem član italijanskega oblikovalskega združenja vizualnih komunikacij AIAP
2010   Diplomiral sem iz vizualnih komunikacij [štiriletni visokošolski program na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani]; za diplomsko delo Celostna grafična podoba podjetja Crepaldi sem prejel najvišjo oceno
2009   Po številnih samostojnih projektih sem začel delati pri oglaševalski agenciji
Studio Mark
2008   Delovna praksa s področja oblikovanja v biroju Studio Link Rada Jagodica
2005   Uspešno sem opravil vstopni izpit na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani; študiral sem na Oddelku za oblikovanje, smer vizualne komunikacije

Opravil sem maturo na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa [oddelek za geometre] v Trstu; ocena: 86/100

Novembra sem prejel nagrado Šport in šola, ki jo podeljuje ZSŠDI v sodelovanju z Zadružno kraško banko
2004   Delovna praksa pri geometru Aleksandru Sosiču ter enotedenska praksa pri Ljubljanskem Geodetskem Biroju v Ljubljani
2003   Delovna praksa pri arhitekturnem biroju studio Clak [arh. Marino Kokorovec]
2002   Delovna praksa pri geodetskem biroju Studio F [geom. Franco Crevatin].
2000   Državni izpit nižje srednje šole Srečka Kosovela na Opčinah z oceno 10/10
1986   Rodil sem se v Trstu